OLISIKO SINUSTA MIELEN WALMENTAJAKSI?

Mielen Walmentaja -mentaalivalmentajakoulutus (alkeet)

Mentaalivalmennuksesta on hyötyä paitsi henkilökohtaisessa elämässä, mutta myös silloin, kun haluat kehittää kapasiteettiasi tehdä töitäsi tuloksellisemmin. Mielen valmentajan saat hyviä tulosia esimerkiksi:
 • Stressinhallinnassa, joka merkittävästi parantaa asiakkaan/valmennettavan hyvinvointia ja terveyttä mm. minimoimalla sairastumisen riskiä.
 • Itseään vahingoittavien elämäntapojen korjaamisessa: huononkin tavan takana on hyvä aie. Mentaalivalmennuksessa korjaat hyvän aikeen tuottaman tavan paremmalla tavalla. 
 • Painonhallinnassa: saatamme laihtua, mutta ilman, että muutamme sisäistä mielikuvaamme, muutos on tuskin pysyvä.
 • Muutosten läpiviennissä ja tavoitteellisen toiminnan tukemisessa: joskus kykymme tehdä muutoksia kaatuu alitajunnan suojeleviin mekanismeihin, joihin ei omin avuin pääse kiinni..
 • Suorituskyvyn parantamisessa.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Moduuli 1: Mielen hallinta ja johtaminen

 • Mentaalivalmentajan rooli
  • mitä valmentaja on ja ei ole
  • valmentajan etiikka
  • oman valmentajaprofiilin laatiminen
  • ketä voimme auttaa ja missä menevät valmentajan rajat
 • Mielen tapa toimia ja mallintaminen
 • Itsetuntemus, arvot ja itsensä näköinen elämä
 • Tunne-elämä, tunteiden tunnistaminen ja säätely
 • Tietoisuuden tilat

Moduuli 2: Stressin ABC

 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi – mieli-ravitsemus-liikunta-palautuminen
 • Stressin anatomia
 • Keinot stressin oireiden tunnistamiseen ja käsittelyyn
 • Kuormituksen säätely
 • Ajatus-tunne-toimintaketju
 • Rentoutus

Moduuli 3: Vuorovaikutus valmentamisessa

 • Ajattelusta sanoihin ja vaikuttavaan vuorovaikutukseen
 • Rakentava palaute
 • Läsnäolo
 • Aistit ja oppimisen mekanismit
 • Esiintyminen
 • Yksilö- ja ryhmävalmentaminen
  • Valmennuksen kaava ja kysymystekniikka
  • Valmennusprosessin rakentaminen
  • Valmennettavan ”lukeminen”

Moduuli 4: Muutosjohtaminen ja tavoitteet

 • Ajankäytönhallinta
  • aika- ja energiavarkaat
  • ajan kokeminen – ja vääristäminen
  • tavoitteiden asettaminen
 • Muutoksen esteet – ja mahdollistaminen
  • Rajoittavat uskomukset
 • Motivaation luominen
 • Kvanttifysiikkaa kevyesti

Moduuli 5: Hypnoosi

 • hypnoosin perusteet
 • addiktiot
 • suggestiot
 • itsehypnoosi

Moduuli 6: Valmistujaiset

Loppukokeen, palautteen ja valmistumisen aika!

KENESTÄ ON mielen walmentajaksi?

JOKAISESTA.
Mentaalivalmennus on erityisen hyvä lisä esimerkiksi eri alojen valmentajille, ohjaajille, personal trainereille, kouluttajille, HR-alalla työskenteleville, viestintäihmisille, pankkialalla työskenteleville jne.

Mutta tietysti on aina se mutta.

KOULUTUS EI OLE SINULLE, JOS...

1) et ole vaihtoehdoille avoin
2) et halua oppia itsestäsi
3) odotat, että valmistuttuasi pystyt kontrolloimaan kaikkea ja kaikkia
4) et halua elää niin kuin opetat
5) et ole sitoutunut tekemään töitä.

VALMENNUS ON SINULLE, KUN...

1) olet kiinnostunut faktoista, et fiktioista
2) haluat ymmärtää mielen mallia ja saada siitä hyötyä työsi tueksi
3) haluat oppia itsestäsi, muista ja avartaa tapaasi katsoa maailmaa 4) sitoutua tekemään töitä ja harjoittelemaan.

KOULUTUKSEN KESTO, HINTA, YHTEYDENTOT JA ILMOITTAUTUMINEN

Kesto kokonaisuudessaan ½ vuotta sisältäen:

 • Lähiopetusta yhteensä 2 pvä/kk
 • Moduulikohtaiset tehtävät
 • Harjoitusasiakkaat
  • väh. 4 asiakasta, 4 tapaamiskertaa 
  • 2 ryhmävalmennusta (väh. 4 hlöä, kesto 3 h)
 • Loppukoe
*Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Koulutus maksaa 2 400 €, sis. 24 % alv.

Osamaksu neuvoteltavissa.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Jos sinulle jäi kysyttävää, otathan yhteyttä! Koulutus alkaa tammikuussa 2021. Paikka tarkentuu akselilla Rauma/ Tampere/ Turku/ Helsinki. Tilanteen vaatiessa mahdollisuus myös etätyöskentelyyn. 

kouluttajasi

HANNA MARIA, muutosvalmentaja, Life Coach® ja (mielen) PT

Elämä, kurssit ja koulut ovat koulineet minusta läsnäolevan valmentajan, jonka luota on lähtenyt moni elämäänsä paremmin luottava ihminen. Kannan mukanani aitoa hymyä ja teen töitä asiakkaani maailmasta käsin. En tuomitse enkä kerro, millä tavalla sinun tulee tehdä valmennuksia, annan vaihtoehtoja, konkreettisia keinoja ja tarjoan tukea, jotta voisit entistä vahvemmin hyödyntää mielessäsi olevaa rajatonta potentiaalia. 

Keskeisimpiä kouluttajan valmiuksiani tukevat mm.:

Tarinastani, taustastani ja valmentajan kapasiteetistani lisää Valmentajastasi -sivulla.

Hanna Maria Kajander
Hanna Maria Kajander
Kuva: Ella Natalie Photography